Bacaan Surat Al Lahab dan Terjemahanya

Surat ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Fath. Nama Al Lahab diambil dari kata Al Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini yang artinya gejolak api. Surat ini juga dinamakan surat Al Masad.

Pokok-pokok isinya:
Cerita Abu Lahab dan isterinya yang menentang Rasul s.a.w. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab, tak berguna untuk keselamatannya demikian pula segala usaha-usahanya.

Surah Al Lahab
Bacaan Bacaan Surat Al Lahab dalam Bahasa Indonesia

Terjemahan Bacaan Surat Al Lahab
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa[1607].

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar[1608].

5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.


Do'a-Do'a Lainya
Doa Berbuka Puasa
Doa di Saat Sore Hari
Doa Agar Dimudahkan Mata Pencaharian
Doa Mohon Keselamatan
Shalawat Nabi Muhammad SAW
Doa Setelah Bangun Tidur
Doa Mohon Keslamatan Dunia Akhirat
Doa Saat Melepas Pakaian Atau Baju
Bacaan Istighfar (Astaghfirullah)
Doa Niat Sholat Witir
Doa Mandi Wajib/Mandi Junub
Doa Sebelum Makan
Catatan : Disarankan ketika anda membaca doa diatas dibimbing oleh Ustad/ustadzah setempat.